Om NorthWest

NorthWest er tjenesteleverandør innen bedriftsrådgivning med fokus på organisasjonsutvikling rettet mot virksomheter uten egen HR funksjon, eller selskaper som ønsker tilført spesialkompetanse eller ekstra kapasitet.

NorthWest har sterk forretningsorientering og søker enkle prosesser for optimal effektivisering. Etablering av formålstjenlige organisasjonsstrukturer og bygging av kapasitet og kompetanse er essensielt for å kunne levere på selskapets forretningsstrategi.

Underliggende for effektiv forretningsdrift er velfungerende personaladministrative rutiner og system. Tilsvarende er et selskap avhengig av god prosessledelse i alle endringsprosesser.

Vi er primært rettet mot små og mellomstore virksomheter uten egen HR funksjon eller større selskaper som ønsker tilført spesialkompetanse eller ekstra kapasitet i spesielle situasjoner. Vårt primære fokus er aktiv bistand med fokus på gjennomføring.

Les mer om våre tjenester for mer info.

Felles verdigrunnlag

Felles verdigrunnlag

Ved å dele et felles verdigrunnlag som særpreger næringslivet i regionen, kombinert med omfattende erfaring, kompetanse og forretningsforståelse, er NorthWest i posisjon til å levere tjenester som vil hjelpe virksomheter å nå sine forretningsmessige målsetninger.

Odd Reidar Kvalsund
Daglig leder