Tjenester

NorthWest leverer tjenester innen bedriftsrådgivning med fokus på organisasjonsutvikling. Aktiviteten er rettet mot virksomheter uten egen HR funksjon, eller selskaper som ønsker tilført spesialkompetanse eller ekstra kapasitet.

NorthWest sine tjenester er sterkt forretningsorienterte og vi søker enkle prosesser for optimal effektivisering.

Etablering av formålstjenlige organisasjonsstrukturer og bygging av kapasitet og kompetanse er essensielt for å kunne levere på selskapets forretningsstrategi. Underliggende for effektiv forretningsdrift er velfungerende personaladministrative rutiner og system. Tilsvarende er et selskap avhengig av god prosessledelse i alle endringsprosesser.

NorthWest er primært rettet mot små og mellomstore virksomheter uten egen HR funksjon, eller større selskaper som ønsker tilført spesialkompetanse eller ekstra kapasitet i spesielle situasjoner.

NorthWest fokuserer på aktiv bistand med spesielt fokus på gjennomføring.

Organisasjons­utvikling

For å generere vekst er det viktig at selskapet har kontinuerlig fokus på effektivisering og omstilling. Ikke bare for å kutte kostnader, men som en systematisk tilnærming med fokus både på inntekt- og kostnadssiden. En helhetlig tilnærming til organisasjonen med fokus på verdiskaping vil gi klarere roller knyttet til organisasjon, ansvar og ledelse.
Les mer

Prosessledelse

En rekke forhold kan lede til omstillingsbehov som får konsekvenser for medarbeidere i organisasjonen. Endringsprosesser kan være krevende, og setter store krav til rett håndtering. Planlagte prosesser med nødvendig involvering vil gi tillit til prosessgjennomføringen og styrke bedriften gjennom effektiv gjennomførelse. Bedriftens renommé er avhengig av god prosessledelse.
Les mer

Management for hire

Virksomheter vil tidvis komme i situasjoner hvor «management for hire» kan være løsningen som tilfører ekstra kapasitet eller kompetanse i en avgrenset periode. Dette kan for eksempel være tilknyttet omstruktureringsprosesser, interimledelse ved avsluttede ansettelsesforhold der et behov må dekkes inntil en ny permanent ressurs er på plass, eller ved å midlertidig tilføre kapasitet og kompetanse for spesielle prosjekt.
Les mer

Strategi og implementering

Det er ikke nødvendigvis en ny strategi som er behovet, men implementering av de strategiene som allerede er etablert. De største utfordringene kommer gjerne når vedtatte strategier skal settes ut i livet. Strategi har ingen verdi med mindre den blir implementert i organisasjonen på en hensiktsmessig måte.
Les mer

Rekruttering

Rekruttering er en kritisk prosess som setter store krav til systematikk, kvalitetssikring, kjennskap til virksomhetens utfordringer og stillingens generelle arbeidsbetingelser.

Få omfattende rekrutteringserfaring og bistand i hele, eller deler av rekrutteringsprosessen. NorthWest tilbyr rekrutteringsbistand både innenfor annonserte rekrutteringsprosesser så vel som search-baserte prosesser. Erfaring innen rekruttering spenner over alle typer stillinger, inkludert rekruttering til internasjonalt orienterte stillinger.
Les mer

Belønningspolitikk

En effektiv belønningspolitikk er essensielt da lønn og tilhørende kostnader utgjør en betydelig andel av virksomhetens kostnadsbase. Vi hjelper virksomheten med etablering av selskapets belønningspolitikk.
Les mer

Om NorthWest

NorthWest er tjenesteleverandør innen bedriftsrådgivning med fokus på organisasjonsutvikling rettet mot virksomheter uten egen HR funksjon, eller selskaper som ønsker tilført spesialkompetanse eller ekstra kapasitet.

NorthWest har sterk forretningsorientering og søker enkle prosesser for optimal effektivisering. Etablering av formålstjenlige organisasjonsstrukturer og bygging av kapasitet og kompetanse er essensielt for å kunne levere på selskapets forretningsstrategi.
Les mer

Felles verdigrunnlag

Felles verdigrunnlag

Ved å dele et felles verdigrunnlag som særpreger næringslivet i regionen, kombinert med omfattende erfaring, kompetanse og forretningsforståelse, er NorthWest i posisjon til å levere tjenester som vil hjelpe virksomheter å nå sine forretningsmessige målsetninger.

Odd Reidar Kvalsund
Daglig leder