Belønningspolitikk

En effektiv belønningspolitikk er essensielt da lønn og tilhørende kostnader utgjør en betydelig andel av virksomhetens kostnadsbase. Vi hjelper virksomheten med etablering av selskapets belønningspolitikk.

Belønningspolitikk er viktig å knytte opp til interne forhold i virksomheten så vel som å ivareta bedriftens konkurranseevne i arbeidsmarkedet.

Selskapets belønningsstrategi / – politikk må bygge opp under selskapets strategi og forretningsplaner, og være en positiv motivator for individuell og organisasjonsmessig måloppnåelse.

NorthWest har omfattende erfaring i etablering av belønningsstrategier med tilhørende systemer og prosesser som vil motivere og belønne sterke prestasjoner og ivareta positiv virksomhetsutvikling.

Som eksempler på relevante ordninger og områder kan nevnes:

 • Lønnssystemer
 • Lederlønn
 • Ansattfordeler / Benefits
 • Incentivsystemer
 • Bonusordninger
 • Opsjonsordninger
 • Bilordning
 • Vurdering av stillingsstørrelser
 • Pensjon
 • Forsikring
 • Helse og Velferd
 • Arbeidstidsordninger
 • Work/life-balance