Management for hire

Virksomheter vil tidvis komme i situasjoner hvor «management for hire» kan være løsningen som tilfører ekstra kapasitet eller kompetanse i en avgrenset periode. Dette kan for eksempel være tilknyttet omstruktureringsprosesser, interimledelse ved avsluttede ansettelsesforhold der et behov må dekkes inntil en ny permanent ressurs er på plass, eller ved å midlertidig tilføre kapasitet og kompetanse for spesielle prosjekt.

Eksternt tilførte ressurser vil i mange tilfeller anses som uavhengig og således kunne bidra med nye vinklinger på relevante problemstillinger.

NorthWest innehar lang erfaring innen generell ledelse og HR. «Management for hire» er en tjeneste som tilfører bistand innen disse områdene for kortere eller lengre tid.