Organisasjons­utvikling

For å generere vekst er det viktig at selskapet har kontinuerlig fokus på effektivisering og omstilling. Ikke bare for å kutte kostnader, men som en systematisk tilnærming med fokus både på inntekt- og kostnadssiden. En helhetlig tilnærming til organisasjonen med fokus på verdiskaping vil gi klarere roller knyttet til organisasjon, ansvar og ledelse.

Endring og omstilling

Endring og omstilling er krevende. Øk mulighetene for effektive prosesser med god planlegging, positiv interaksjon internt i organisasjonen og strukturert gjennomføring.

Les mer

Oppkjøp, fusjon og integrasjon

Integrer organisasjoner og realiser synergiene i prosessen.

Les mer

Organisasjons­struktur

Levér i henhold til vedtatte strategier gjennom rett organisasjonsstruktur.

Les mer

Stillingsinstrukser – roller og ansvar

Etabler rollene i henhold til virksomheten sine forretningsmessige utfordringer, og strategiske retninger.

Les mer

Lederutvikling

Skap resultater gjennom samhandling i team.

Les mer

Medarbeid­erutvikling

Få kompetansen som kreves for at din virksomhet skal levere resultat og nå sine strategiske målsettinger.

Les mer

Kompetanseutvikling

Strukturert kompetansekartlegging er essensielt for en positiv organisasjonsutvikling.

Les mer

Medarbeid­erundersøkelser

Få klarhet i om de interne forhold stimulerer til oppnåelse av selskapets målsettinger gjennom effektive medarbeiderundersøkelser.

Les mer