Endring og omstilling

Endring og omstilling er krevende. Øk mulighetene for effektive prosesser med god planlegging, positiv interaksjon internt i organisasjonen og strukturert gjennomføring.

Endring og omstillingsprosesser tar ofte lenger tid enn planlagt og krever mye fokus. Med en god planlegging, positiv interaksjon internt i organisasjonen og strukturert gjennomføring vil en øke mulighetene for effektive prosesser.

For gjennomføring av en prosess vil en måtte ta utgangspunkt i virksomhetens nå-situasjon, forretningsmessige utfordringer og strategi. Det vil være kritisk å investere tid til forstudier og analyser, sikre tilstrekkelige ressurser til gjennomføring, samt sikre eierskap og involvering internt.

NorthWest har omfattende erfaring fra organisasjonsmessige vurderinger, omorganiseringer, endrings- og omstillingsprosesser. Med tilført kompetanse og ekstra kapasitet vil prosesser kunne gjennomføres mer effektivt og i sum være kostnadsbesparende for virksomheten.

I tillegg til å lede endrings- og omstillingsprosesser vil NorthWest kunne ivareta de forutgående/underliggende prosesser knyttet til organisasjonsmessige vurderinger. Slike vurderinger vil forme basis for videre tiltak i virksomheten. Dette kan være innenfor strategisk bemanningsplanlegging, organisasjonsdesign, evaluering av organisasjonseffektivitet gjennom f.eks «spans & layers» – analyser, eller andre vurderinger av bedriftsstruktur og underliggende organisasjonsstrukturer.