Kompetanseutvikling

Strukturert kompetansekartlegging er essensielt for en positiv organisasjonsutvikling.

Avklaring av tiltak for kompetanseutvikling gjennomføres ved kartlegging av eksisterende kompetanse og måles mot de kompetanser og den kapasitet som en vil trenge for å nå de strategiske målsettinger. Dette er en av de viktigste aktiviteter i en virksomhet.

En strukturert kompetansekartlegging gir en nødvendig basis for iverksettelse av nødvendige tiltak i organisasjonen sin videre utvikling.

NorthWest bistår med å etablering av systemer for kompetansekartlegging, og etablering av planer for en strategisk kompetanseutvikling.