Medarbeid­erundersøkelser

Få klarhet i om de interne forhold stimulerer til oppnåelse av selskapets målsettinger gjennom effektive medarbeiderundersøkelser.

En medarbeiderundersøkelse er et av de viktigste virkemidler for å etablere klarhet i om de interne forhold stimulerer til oppnåelse av selskapets målsettinger. En medarbeiderundersøkelse er også et nyttig verktøy for å imøtekomme krav til kartlegging av arbeidsmiljøet.

Slike undersøkelser gir imidlertid ingen effekt før organisasjonen evner å utnytte resultatene fra undersøkelsen. Disse bør kartlegges og omformes til tiltak som følges opp og evalueres. Med rett håndtering vil en utvikle arbeidsmiljø og foredle organisasjonskultur i positiv retning.

NorthWest innehar kompetanse til å bidra med utforming av undersøkelsen, gjennomføring, etterfølgende evaluering og tilhørende etablering av tiltak internt i virksomheten.