Medarbeid­erutvikling

Få kompetansen som kreves for at din virksomhet skal levere resultat og nå sine strategiske målsettinger.

Skal virksomheten levere resultater og nå sine strategiske målsettinger er medarbeiderutvikling en absolutt nødvendighet. For at virksomheten skal fungere optimalt er en avhengig av de rette medarbeiderne, med rett kompetanse, i de rette funksjonene.

Det er viktig å etablere de nødvendige system for å sikre at en utvikler kompetanse slik at de ulike funksjonsområdene i virksomheten dekkes på en fullgod måte. En må ha prosesser for strukturert evaluering av organisasjonen sine styrker og svakheter, – og ha system for videre tiltak.

Aktuelle prosesser kan være identifisering og utvikling av talenter i organisasjonen, system for «succession planning», prosesser tilknyttet mangelfull jobbutførelse og system for medarbeidersamtaler for å fremme åpen dialog og positiv faglig og personlig utvikling.

Et godt system for medarbeiderutvikling sikrer at virksomheten møter fremtidige utfordringer med høy kompetanse.

NorthWest bistår virksomheter med etablering av prosesser for løpende vurdering av organisasjonens kompetansemessige styrke og etablering av system for en positiv utvikling og styrking av organisasjonen.