Oppkjøp, fusjon og integrasjon

Integrer organisasjoner og realiser synergiene i prosessen.

I oppkjøpsprosesser (M&A) vil en erfare behov for å integrere organisasjoner og bedriftskulturer, og samtidig realisere synergier i prosessene. Dessverre oppleves det at en stor andel av oppkjøp mislykkes i å øke aksjonærenes verdier og levere de forventede resultater. Dette skyldes i stor grad at en har tatt for lett på planlegging og strukturert gjennomføring av prosess, og spesielt de utfordringer som ligger i bedriftskultur og de menneskelige aspekt rundt integrering av selskap.

Oppkjøps-, fusjons- og integrasjonsprosesser inneholder et bredt spekter av organisasjons- og HR-relaterte aktiviteter. Herunder ligger for eksempel evalueringer i en «due dilligence» prosess på avtalemessige forhold og etablerte HR-relaterte forpliktelser; evaluering og implementering av organisasjonsstrukturer; kompetansevurderinger; utvelgelsesprosesser som sikrer at en får de riktige personene i rett stilling; realisering av synergieffekter; harmonisering av tariffer, avtaleverk og systemer; etc.

En effektiv implementeringsprosess er avhengig av at spenninger mellom virksomhetene bygges ned. En ekstern ressurs vil kunne være en brobygger og sikre en god og effektiv implementering.

NorthWest har erfaring med det fulle spekter av aktiviteter i en oppkjøps-, fusjons- og integrasjonsprosess alt fra «due dilligence» til fullverdig integrering i juridisk struktur (fusjon), integrering av forretningsorganisasjoner og de ulike funksjonsområder, og kan bistå virksomheter både med planlegging så vel som gjennomføring av prosessene.