Organisasjons­struktur

Levér i henhold til vedtatte strategier gjennom rett organisasjonsstruktur.

Møt utfordringer i markedet og vær posisjonert til å levere i henhold til vedtatte strategier gjennom gode organisatoriske modeller. Basert på virksomhetens verdikjede og strategiske fokus vil en måtte velge en organisasjonsstruktur som er tilpasset utfordringene.

Virksomheten må sikre at ledergruppen, team og nøkkelstillinger besitter rett kompetanse hensynstatt virksomhetens strategiske retning og utfordringer. Det er viktig å avklare om virksomheten sine ressurser er posisjonert til å løse forretningsmessige og strategiske utfordringer.

NorthWest har omfattende erfaring med vurdering og implementering av ulike organisasjonsmodeller knyttet til utfordringer og ønsket strategisk fokus i virksomheten og bistår virksomheter med å etablere organisasjonsstrukturer som er tilpasset selskapets strategiske målsettinger.