Stillingsinstrukser – roller og ansvar

Etabler rollene i henhold til virksomheten sine forretningsmessige utfordringer, og strategiske retninger.

Virksomheten sin forretningsmessige utfordringer og strategiske retning vil måtte reflekteres i de ansatte sine stillingsinstrukser. En organisasjonsstruktur vil først bli effektiv når en evner å definere roller og ansvar til de respektive stillinger i organisasjonen.

Basert på virksomhetens strategi og etablerte verdikjede bistår vi i etablering av klart definerte roller med tilhørende definert ansvar og myndighet.