Prosessledelse

En rekke forhold kan lede til omstillingsbehov som får konsekvenser for medarbeidere i organisasjonen. Endringsprosesser kan være krevende, og setter store krav til rett håndtering. Planlagte prosesser med nødvendig involvering vil gi tillit til prosessgjennomføringen og styrke bedriften gjennom effektiv gjennomførelse. Bedriftens renommé er avhengig av god prosessledelse.

Organisasjonsendring på grunn av forretningsmessig vekst, endringer i markedsforhold eller rammevilkår, konsekvenser av kjøpe/lage – analyser, avgrensninger knyttet til fokus på kjerneaktiviteter, resultatutvikling som skaper behov for effektiviseringstiltak, er noen av de mange situasjonene som vil ha påvirkning på medarbeiderne i virksomheten og som må håndteres gjennom god prosessledelse.

I mange sammenhenger vil en håndtering av prosess ha sterk innvirkning på hvordan virksomheten oppfattes internt i egen organisasjon og eksternt. Prosesshåndtering har sterk innvirkning på virksomhetens renommé. Selv vanskelige prosesser kan ha positiv innvirkning på selskapets renommé om prosessgjennomføringen er god.

NorthWest har lang erfaring fra styring og gjennomføring av organisatoriske og HR-relaterte prosesser gjennom en rekke større restrukturerings- og omstillingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Eksempelvis kan følgende områder nevnes:  

  • Større oppkjøpsprosesser med tilhørende integrasjoner i juridiske strukturer, forretningsorganisasjoner og innen funksjonsområder
  • Selskapsfusjoner
  • Selskapsfisjoner
  • «Outsourcing» av aktiviteter
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Etablering av «Shared Service Centres»
  • Nedleggelse av virksomheter
  • Driftsinnskrenkninger / permitteringer
  • Restruktureringer
  • Omorganiseringer og omstillinger på grunn av vekst, markedsrelaterte endringer eller generelle effektiviseringsprosesser

En fellesnevner for disse områdene er prosesser knyttet til drøftelser, håndtering i ulike styrer og utvalg, prosesser mot offentlige etater, fagforeningskontakt, ansattoppfølging og støtte/rådgivning til ledere i organisasjonen i ulike faser av prosessene.

Prosesser med konsekvenser for de ansatte i virksomheten må  håndteres i tråd med relevant lovverk, hovedavtaler og tariffavtaler.

Med omfattende erfaring fra ledelse av prosesser tilbyr NorthWest støtte i endringsprosesser som har påvirkning på medarbeiderne i organisasjonen.

Helhetlig prosess

Suksessfull prosessledelse krever en helhetlig kompetanse ut over lover og regelverk.

Les mer

Karriererådgivning

Karriererådgivning, – et viktig tiltak som retter fokuset mot fremtiden.

Les mer

Employer branding / omdømme

Prosesshåndtering av alle prosesser som har implikasjoner for ansatte i organisasjonen vil ha spesiell innvirkning på selskapets omdømme og renommé.

Les mer