Employer branding / omdømme

Prosesshåndtering av alle prosesser som har implikasjoner for ansatte i organisasjonen vil ha spesiell innvirkning på selskapets omdømme og renommé.

Prosesser som berører de ansatte vil ha innvirkning på selskapet sitt omdømme. Dette basert på hvordan selskapets egne ansatte og det eksterne miljø oppfatter virksomhetens prosesstyring.

Eksempelvis vil negative oppslag i media være spesielt sårbart for selskapets renommé og kan ofte spores tilbake til ugunstig håndtering av prosesser som har berørt de ansatte.

Selskapets ansatte har en direkte eller indirekte funksjon som selskapets ambassadører. En god håndtering av prosess inngir tillit og underbygger selskapets renommé på en positiv måte.

Erfaring med ledelse av komplekse endringsprosesser sikrer en kvalitetssikret gjennomføring som underbygger selskapets renommé.