Helhetlig prosess

Suksessfull prosessledelse krever en helhetlig kompetanse ut over lover og regelverk.

God endringsledelse gjennom ivaretakelse av kommunikasjon, å forstå reaksjonsmønster internt i organisasjonen og å søke best mulig medvirkning er grunnleggende for en suksessfull prosessledelse.

Evne til å være en positiv støtte til ledere i organisasjonen og søke å gjøre ledere best mulig forberedt for forestående aktiviteter er sentralt.

Erfaring med ledelse av større komplekse endringsprosesser er således viktig også på det organisatoriske / mellommenneskelige plan.