Karriererådgivning

Karriererådgivning, – et viktig tiltak som retter fokuset mot fremtiden.

Omstilling og endring vil kunne føre til at medarbeidere må finne veien videre utenfor virksomheten.

NorthWest bistår medarbeidere med karriererådgivning, og hjelper med å sette et positivt fokus på veien videre utenfor virksomheten. Rådgivningen vi tilbyr har det formål å få berørte medarbeidere raskest mulig i ny jobb.