Rekruttering

Rekruttering er en kritisk prosess som setter store krav til systematikk, kvalitetssikring, kjennskap til virksomhetens utfordringer og stillingens generelle arbeidsbetingelser.

Få omfattende rekrutteringserfaring og bistand i hele, eller deler av rekrutteringsprosessen. NorthWest tilbyr rekrutteringsbistand både innenfor annonserte rekrutteringsprosesser så vel som search-baserte prosesser. Erfaring innen rekruttering spenner over alle typer stillinger, inkludert rekruttering til internasjonalt orienterte stillinger.

Med bred erfaring innen rekruttering som spenner over alle typer stillinger, både nasjonalt og internasjonalt orienterte stillinger, blir NorthWest en partner som kan bistå i alle ledd av rekrutteringsprosessen.

Et strukturert metodeverk blir benyttet i etablering av kravspesifikasjon så vel som i gjennomføring av rekrutteringsprosessen. Basert på arbeidsanalyser og samtaler hos oppdragsgiver etableres en kravspesifikasjon som identifiserer sentrale oppgaver, kompetanse og egenskaper hos aktuelle kandidater.

Rekrutteringer gjennomføres med strukturerte intervjuprosesser og strukturerte referanseintervjuer, støttet av de ledende verktøy for personvurdering.

NorthWest legger vekt på at både virksomheten og kandidaten får oppfylt sine forventninger. Vi sikrer best mulig integrering ved en regelmessig oppfølging av virksomhet og kandidat i perioden etter ansettelse.

 

Organisasjonsendring

Organisasjonsendringer kan medføre behov for strukturerte seleksjonsprosesser.

Les mer

Oppkjøp og integrasjon

Oppkjøp og integrasjonsprosesser medfører behov for utvelgelse og strukturerte seleksjonsprosesser.

Les mer