Oppkjøp og integrasjon

Oppkjøp og integrasjonsprosesser medfører behov for utvelgelse og strukturerte seleksjonsprosesser.

I oppkjøp og integrasjonsprosesser vil det være formålstjenlig å bruke NorthWest som en ekstern og nøytral ressurs. En ekstern ressurs kan bistå med vurdering av kandidater til ulike posisjoner. En ekstern ressurs vil også gi et positivt inntrykk i form av en rettferdig prosess som vil bidra til å redusere eller unngå intern spenning i gjennomføringsprosessen.