Organisasjonsendring

Organisasjonsendringer kan medføre behov for strukturerte seleksjonsprosesser.

Ulike prosesser kan føre til organisasjonsendringer. Dette medfører en utvelgelse blant medarbeidere til de ulike stillingene som skal dekkes. Med en etablert forståelse av virksomhetens utfordringer, organisatoriske struktur og strategi vil NorthWest være godt posisjonert til å være en sterk bidragsyter i aktuelle seleksjonsprosesser.