Tjenester

NorthWest leverer tjenester innen bedriftsrådgivning med fokus på organisasjonsutvikling. Aktiviteten er rettet mot virksomheter uten egen HR funksjon, eller selskaper som ønsker tilført spesialkompetanse eller ekstra kapasitet.

NorthWest sine tjenester er sterkt forretningsorienterte og vi søker enkle prosesser for optimal effektivisering.

Etablering av formålstjenlige organisasjonsstrukturer og bygging av kapasitet og kompetanse er essensielt for å kunne levere på selskapets forretningsstrategi. Underliggende for effektiv forretningsdrift er velfungerende personaladministrative rutiner og system. Tilsvarende er et selskap avhengig av god prosessledelse i alle endringsprosesser.

NorthWest er primært rettet mot små og mellomstore virksomheter uten egen HR funksjon, eller større selskaper som ønsker tilført spesialkompetanse eller ekstra kapasitet i spesielle situasjoner.

NorthWest fokuserer på aktiv bistand med spesielt fokus på gjennomføring.